روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به روند مساعد بازار ارز کشور، کلیه اشخاص حقیقی و صادرکنندگان می‌توانند ارز در اختیار خود را علاوه بر صرافی‌ها، در بانک‌ها نیز به فروش برسانند.

همچنین طبق بخشنامه صادره بانک مرکزی، شعب ارزی بانک‌های مختلف سراسر گشور مکلف به خرید ارز از هموطنان می‌باشند.