• اصل کارت ملی هوشمند (اصل کارت ملی قدیمی به همراه برگه تعویض)، کارت بانکی و شماره همراه هر سه بایستی بنام خریدار ارز باشد.
  • حضور شخص خریدار در هنگام خرید ارز الزامی می باشد.
  • خرید ارز در هر سال صرفاً در حد مجاز تعیین شده می باشد.
  • دریافت نوبت بمنزله فروش قطعی نبوده و چنانچه به‌هر دلیل امکان فروش مقدور نباشد هیچگونه حقی را برای متقاضی ایجاد نخواهد کرد.
  •  توجه کنید که زمان داده شده به شما به صورت سیستمی بوده و امکان معطلی وجود دارد، لطفا صبور باشید.
  •  نوبت‌هایی که از ساعت آن گذشته باشد فاقد اعتبار می‌باشد.